​Từ 20 đến 30-7: Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

0 Duy Tiến
ANTĐ Đây là thông tin được Tổng thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đưa ra tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 13-6, khi trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khoá XIV dự kiến sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 20 đến 30-7-2016. Việc xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nên phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

ảnh 1

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo tại phiên họp

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cụ thể, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh cấp cao trong Quốc hội, Chính phủ và Phó Chủ tịch nước cho nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch nước sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi được bầu, Thủ tướng khoá mới sẽ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ngoài nội dung về nhân sự, tại kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017; xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top