Từ 1-8, cán bộ công nghệ thông tin Hà Nội được hưởng hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Theo Nghị quyết về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội, từ 1-8 tới đây, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của thành phố sẽ được hưởng mức hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở/ người/ tháng.

ảnh 1Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà điều hành phiên họp chiều 5-7

Đầu phiên làm việc chiều nay, 5-7, với tỷ lệ 98,04% đại biểu HĐND TP biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội.

Trình bày báo cáo thẩm tra về tờ trình, dự thảo Nghị quyết này do UBND TP trình ra, bà Hồ Vân Nga, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND TP Hà Nội cho biết, việc UBND TP trình HĐND TP quyết định các nội dung, mức chi cụ thể là cần thiết và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND TP Hà Nội thống nhất quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của TP Hà Nội như sau:

Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại cơ quan nêu trên có trình độ đại học, trên đại học được hưởng mức hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với cán bộ có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp được hưởng mức hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng; mức lương cơ sở được áp dụng thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thời gian thực hiện mức hỗ trợ từ 1-8-2018 và thời gian áp dụng quy định này kéo dài đến hết năm 2020 cùng với thời điểm kết thúc Chương trình mục tiêu Thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội cũng quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, đối với mức hỗ trợ kinh phí làm một con dấu pháp nhân thực hiện theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/1 doanh nghiệp. Thời gian thực hiện từ ngày 1-8-2018 đến hết năm 2020.

ảnh 2

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp chiều nay

Trước đó, với tỷ lệ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Nghị quyết này quy định, nếu mua sắm tài sản công là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản gắn liền với đất, xe ô tô thì Chủ tịch UBND TP có quyền quyết định nhưng phải nằm trong định mức do Chính phủ hoặc UBND TP ban hành theo thẩm quyền và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được giao.

Trong trường hợp thu hồi tài sản công, Chủ tịch UBND TP có quyền ra quyết định thu hồi, bán cũng như điều chuyển tài sản là nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô và các tài sản khác đơn vị trực thuộc trong trường hợp phải thu hồi. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có quyền quyết định thu hồi, bán và điều chuyển với các tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Riêng với nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên/1 đơn vị tài sản, Thường trực HĐND TP sẽ có văn bản thống nhất về chủ trương để Chủ tịch UBND TP quyết định bán đấu giá và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top