Từ 1-7-2019: Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/ tháng

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua, từ 1-7-2019 tới đây, sẽ điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,49 triệu đồng/tháng...

ảnh 1Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2019

Chiều nay, 9-11, với 86,19% ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Quốc hội giao một số chỉ tiêu chính về dự toán ngân sách trong năm tới như sau: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 để đạt được các chỉ tiêu nêu trên. Trong đó, cần điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thu. Tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định…

Đặc biệt, theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1-7-2019, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Quốc hội đề nghị Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Nghị quyết cũng giao thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương. Sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top