Từ 10-10: Tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu năm 2013

0 Trung Hiếu
ANTĐCATP Hà Nội đã có kế hoạch hướng dẫn Công an các phường, xã, thị trấn, đồn, trạm, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã (CAXDPT và PTX) về ANTT, Công an xã trên địa bàn tiến hành tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu năm 2013 từ ngày 10-10 đến hết 30-10.
Yêu cầu của đợt tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu phải nắm đầy đủ thực trạng, tình hình hộ các loại, nhân khẩu thường trú, tạm trú, số người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; rà soát, xác định chính xác các loại đối tượng quản lý theo các địa bàn giáp ranh phức tạp và các vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT của lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX theo qui định của Điều lệnh CSKV và Thông tư của Bộ Công an qui định về tổ chức hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT. 

Theo chỉ đạo của CATP, việc tổ chức tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu phải thu thập thông tin về dân cư phục vụ Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP trên hệ thống máy tính, góp phần quản lý Nhà nước về ANTT và phòng chống TNXH trên địa bàn Thủ đô. Trong quá trình thực hiện phải gắn với việc thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Quy chế văn hóa giao tiếp và ứng xử của CSKV” của Bộ trưởng Bộ Công an khi tiếp xúc với cán bộ, nhân dân; qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín của lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX, Công an xã. Nghiêm cấm CBCS lợi dụng tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu để gây phiền hà, sách nhiễu hoặc có hành vi tiêu cực.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top