Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận

0 ANTĐ
(ANTĐ) - Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất trước ngày 15-10-1993, nhưng vẫn không được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận

(ANTĐ) - Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất trước ngày 15-10-1993, nhưng vẫn không được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

>>> Cấp giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ

>>>> Cấp giấy chứng nhận cho đất ao, vườn liền kề

>>> Một số quy định mới về cấp sổ đỏ

1- Có một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai.

b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công khai đối với phần diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý.

c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc.

d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng.

e)  Lấn, chiếm đất công cộng, đất chuyên dùng, đấtcủa tiir chác, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác có văn bản ngăn chặn, nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất thuộc trường hợp quy định như trên, nhưng đến nay phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

2- Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có các loại giấy tờ như quy định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, nhưng không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch, hoặc tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các vi phạm như quy định tại (mục 1 trên- PV), thì toàn bộ hoặc một phần thửa đất đó không được cấp giấy chứng nhận, nhưng được tạm thời  sử dụng theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3- Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cấp giấy chứng nhận và thu hồi toàn bộ diện tích đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất kể từ ngày 1-1-2004 trở về sau.

UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập hồ sơ thu hồi đất theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai và quy định hiện hành của UBND thành phố.

Kỳ 5: Cấp giấy chứng nhận cho đất sử dụng trước 1-7-2004

ANTĐ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top