Trung thực, khách quan bảo vệ lẽ phải, sự trong sạch của tổ chức Đảng

0 Châu Anh
ANTD.VN - 62 năm hòa cùng dòng chảy của những người làm công tác kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội đã không ngừng, nỗ lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, thận trọng, trung thực, khách quan, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự trong sạch của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khóa I) đã ra Quyết nghị số 29 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ký thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16-10 hàng năm được lấy là ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

Cùng với sự ra đời và phát triển của ngành kiểm tra Đảng nói chung, tổ chức bộ máy và hoạt động kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nói riêng cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngày 5-7-1956,Thành ủy ra Nghị quyết số 144 về việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức, theo đó Liên chi Công an Hà Nội gồm 317 đảng viên với 10 chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do cấp ủy các cấp trực tiếp thực hiện. Cuối năm đó, vào ngày 26-12-1956, Đại hội Liên chi Công an Hà Nội lần thứ 2 bầu Ban chấp hành liên chi gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Cáp Xuân Diệm phụ trách công tác kiểm tra.

ảnh 1

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội luôn giữ vững mục tiêu tận tụy, thận trọng, trung thực, khách quan, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự trong sạch của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đây là mốc đầu tiên dấu sự ra đời của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP. Từ khi ra đời đến nay, cơ quan chuyên trách kiểm tra Đảng của CATP đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, công tác kiểm tra của Đảng ở Đảng bộ CATP trong những năm qua luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm coi trọng và xác định “là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh”.

Cùng với sự phát triển của ngành kiểm tra Đảng, tổ chức và hoạt động công tác kiểm tra của Đảng bộ CATP luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ tích cực công tác xây dựng Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng Ủy ban kiểm tra và đội ngũ những người làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an Thành phố đã phấn đấu không ngừng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, thận trọng, trung thực, khách quan, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự trong sạch của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự ở Thủ đô.

Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ CATP đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ngày 16-9-2011: “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác”.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 62 năm xây dựng và phát triển của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Ủy ban kiểm tra các cấp trong CATP nguyện cùng nhau noi gương những thế hệ đi trước, phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục những thiếu sót, tồn tại và những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ tích cực sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top