Trưng bày 200 tài liệu quý về Đảng Cộng sản Việt Nam

0 Thanh Xuân

ANTĐ Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL đã khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước” vào chiều qua, 12-1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

ảnh 1Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Huỳnh Vĩnh Ái tham quan triển lãm


Với gần 200 tài liệu, ảnh và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn. Triển lãm đồng thời cũng khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội… và các bài học rút ra sau những năm đổi mới. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top