Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”

0 Hồng Vân
ANTĐSáng 6/11, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Triển lãm với chủ đề”Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”. 

Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật phản ánh chân thực hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô;mối quan hệ hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên Xô, Liên bang Nga và hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Liên Xô, Liên bang Nga. Trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Nôi dung triển lãm gồm 3 phần theo chủ đề: Người đi tìm hình của Nước, hành trình qua nước Nga (1911-1945); Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên bang Nga (1945-1969); Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Liên Xô/Liên bang Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Triển lãm đã góp phần công bố, giới thiệu một số tài liệu lưu trữ, hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô/Liên bang Nga nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc;Thông tin tuyên truyền, đề cao phẩm chất đạo đức, đường lối ngoại giao, tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng, giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá khứ và mở ra hướng phát triển cho tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

 ảnh 1


ảnh 2
ảnh 3
ảnh 4
ảnh 5
ảnh 6

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top