Triển khai việc chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

0 Tiến Hưng
(ANTĐ) - Ngày 14-8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009-2010. Theo đó, hiện số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là hơn 1.640.000 em (chiếm 6,55% tổng số trẻ em dưới 16 tuổi). Đó là trẻ em thuộc các nhóm: mồ côi, không nơi nương tựa; trẻ khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em lang thang; trẻ bị xâm hại tình dục; trẻ nghiện ma túy…

Triển khai việc chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(ANTĐ) - Ngày 14-8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009-2010. Theo đó, hiện số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là hơn 1.640.000 em (chiếm 6,55% tổng số trẻ em dưới 16 tuổi). Đó là trẻ em thuộc các nhóm: mồ côi, không nơi nương tựa; trẻ khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em lang thang; trẻ bị xâm hại tình dục; trẻ nghiện ma túy…

Nếu tính cả 4 nhóm đối tượng trẻ em bị buôn bán, bắt cóc; trẻ bị ngược đãi, bạo hành; trẻ sống trong gia đình nghèo và trẻ em bị tai nạn thương tích, tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là gần 4,7 triệu em (chiếm hơn 20% trẻ em dưới 16 tuổi). Trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2020, hội tiếp tục nắm bắt tình hình thực tế và nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục, phòng ngừa, bảo vệ những trẻ em có nguy cơ dễ bị xâm hại.

Tiến Hưng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top