Triển khai thực hiện Luật Giám định Tư pháp

0 Hồng Tuấn
ANTĐ Giám đốc CATP Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng CATP triển khai Kế hoạch thực hiện Luật  Giám định Tư pháp. 

Mục tiêu triển khai thực hiện Luật Giám định Tư pháp nhằm phổ biến cho CBCS nắm rõ Luật này, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, CBCS - CATP Hà Nội được phổ biến, quán triệt rõ nội dung cơ bản của Luật Giám định Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tình hình thực hiện pháp luật về Giám định Tư pháp trong CATP. Mặt khác, CATP tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Giám định Tư pháp cho cán bộ chủ chốt các đơn vị, đặc biệt là số cán bộ trực tiếp làm công tác giám định tư pháp, những cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự và điều tra viên của các đơn vị trong lực lượng CATP. 

Trong quá trình tập huấn, CATP kiểm tra, rà soát, phân loại hệ thống hóa những văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản hướng dẫn thi hành (trước khi Luật Giám định Tư pháp có hiệu lực thi hành) để thống nhất tổ chức thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế. 


bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top