Triển khai thực hiện Đề án thành lập TAND sơ thẩm khu vực

0 Công Hùng
ANTĐ Để triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra.

Để triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Đề án thành lập TAND sơ thẩm khu vực (gọi tắt là Đề án), TANDTC đã tổ chức các Đoàn công tác liên ngành đi khảo sát về công tác chuẩn bị thành lập TAND sơ thẩm khu vực ở một số địa phương.

 ảnh 1


Một số tiêu chí cơ bản được xem xét và đánh giá khi thành lập TAND sơ thẩm khu vực là: số lượng các loại án mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và số lượng dân cư, quy mô địa giới hành chính (diện tích lãnh thổ), đặc điểm địa lý (vùng, miền), điều kiện phát triển kinh tế của địa phương và tính đồng bộ về năng lực công tác của các cơ quan tư pháp khác; đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ tiếp cận với Tòa án (khi người dân có công việc đến Tòa án thì có thể đi về trong ngày).
Nhiệm vụ của Đoàn công tác liên ngành là đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án của các địa phương, làm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và xác định các biện pháp để khắc phục.
Đoàn công tác liên ngành gồm TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an do một đồng chí lãnh đạo TANDTC làm Trưởng đoàn sẽ được thực hiện tại một số địa phương.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top