Công an Hà Nội:

Triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện

1 Quang Trường
ANTD.VN - Năm 2018 là năm đầu tiên các địa phương trên toàn quốc thực hiện Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhất là công tác chuẩn bị của Công an Hà Nội, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Viện, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự - Phó Giám đốc CATP Hà Nội. 

ảnh 1Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 34 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1

- Phóng viên: Đồng chí có thể thông tin khái quát về công tác chuẩn bị triển khai của CATP và kết quả bước đầu đối với công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện?

- Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện chia thành 3 bước sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng xét, duyệt, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Bước 2: Công bố Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Bước 3: Quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu tiên năm 2018 đã được CATP Hà Nội phối hợp với các ngành chức năng triển khai khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, góp phần tuyên truyền sâu rộng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, phục vụ tốt các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

Trong đợt này, CATP Hà Nội đã phối hợp với TAND, VKSND thành phố làm thủ tục xét duyệt tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 34 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ thuộc CATP, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật.

- Đồng chí có thể phân tích điểm mới của Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện so với các đợt giảm án, tha tù được thực hiện trong thời gian qua? 

- Tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm án, tha tù đều thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội.

Điểm mới của Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, đây là một hình thức chấp hành án phạt tù. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không phải chấp hành phần thời hạn phạt tù còn lại trong cơ sở giam giữ mà chấp hành thời gian thử thách tại nơi về cư trú trong thời hạn bằng thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Còn đối với giảm án, tha tù: Nếu được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù thì phạm nhân được tha về địa phương không phải chấp hành thời gian thử thách. Nếu phạm nhân được giảm một phần thời hạn chấp hành án phạt tù thì phạm nhân tiếp tục phải chấp hành thời hạn án phạt tù còn lại trong cơ sở giam giữ.

Bản chất pháp lý của tha tù trước thời hạn có điều kiện là những phạm nhân đủ điều kiện, có quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện được tha về, tiếp tục chịu sự quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương trong thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

ảnh 2

- Việc xử lý vi phạm của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Vi phạm của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể chia thành 3 loại, gồm: (1) Vi phạm nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; (2) Vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính; (3) Vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.

Trường hợp thứ nhất: Vi phạm nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện: Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã tiến hành cuộc họp kiểm điểm, lập biên bản cuộc họp và lưu hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên trong thời gian thử thách thì Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện để lập hồ sơ, có văn bản đề nghị TAND cấp tỉnh nơi ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện xem xét, quyết định hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc họ tiếp tục phải đi chấp hành thời hạn án phạt tù còn lại.

Trường hợp thứ hai: Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính.

Lưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm hành chính 2 lần trở lên trong thời gian thử thách thì Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện để lập hồ sơ, có văn bản đề nghị TAND cấp tỉnh nơi ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện xem xét, quyết định hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc họ tiếp tục phải đi chấp hành thời hạn án phạt tù còn lại.

Trường hợp thứ ba: Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Công an cấp xã bàn giao hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện để quản lý, theo dõi và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Vậy thời điểm nào chấm dứt việc tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thưa đồng chí?

- Thời điểm chấm dứt việc tha tù trước thời hạn có điều kiện là thời điểm hết thời hạn thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đúng ngày hết thời hạn chấp hành án phạt tù, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và gửi cho các cơ quan, người có thẩm quyền.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc!

bình luận(1 bình luận)

20x20Đặng Thái Bình

Vấn đề cải tạo để được tha trước hạn vẫn còn phức tạp. tình trạng tiền nhiều được tha trước thời hạn vẫn còn diễn ra ở một số nơi. một số cán bộ quản giáo vẫn còn nhận tiền hối lộ của tù nhân. Nếu tất cả các nhà tù khắc phục được tình trạng này thì tội phạm sẽ giảm

Cùng chuyên mục
Top