Triển khai hiệu quả công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc

0 Duy Tiến

ANTĐ Chiều 8-1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố nhằm phổ biến, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến, chủ yếu là tiếp thu, hoàn thiện văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trực tiếp là lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị phải chỉ đạo triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh, kịp thời và có hiệu quả các văn kiện Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) đến cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch của Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top