Triển khai Đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân

0 Minh Trí

ANTĐ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án này trong năm 2016. 

Theo đó, từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2016, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng trong năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thành lập Ban chỉ đạo tại địa phương để phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở các địa phương. Trong năm 2016, các cơ quan công an cũng thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp thẻ căn cước đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016.

Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016 để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân từ khi đăng ký khai sinh...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top