Triển khai 5 dự án giáo dục lớn

0 Bảo Anh
(ANTĐ) - UBND 63 tỉnh thành cả nước vừa được Bộ GD-ĐT hướng dẫn triển khai 5 dự án lớn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011 bao gồm: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học…; Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT; Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số … và Tăng cường năng lực đào tạo trong các cơ sở giáo dục.

Triển khai 5 dự án giáo dục lớn

(ANTĐ) - UBND 63 tỉnh thành cả nước vừa được Bộ GD-ĐT hướng dẫn triển khai 5 dự án lớn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011 bao gồm: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học…; Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT; Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số … và Tăng cường năng lực đào tạo trong các cơ sở giáo dục.

Trong đó, để phổ cập mầm non 5 tuổi, Bộ GD-ĐT yêu cầu mua sắm trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, thiết bị cho các nhóm/lớp trẻ em dưới 5 tuổi có đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới... Đối với 2 dự án CNTT và ngoại ngữ, các địa phương đều phải tập trung bồi dưỡng trình độ giáo viên đồng thời với đầu tư cơ sở vật chất tương xứng.

Bảo Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top