Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận trước giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính

0 Quang Trường
ANTD.VN - Trước phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, "kiểm toán thực hiện đối chiếu sai nên các đối tượng nộp thuế kiện, liên luỵ đến cơ quan thuế", Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có tranh luận với “Tư lệnh” ngành Tài chính..

ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình các ý kiến ĐBQH nêu

Chiều nay (15-11),  giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, cơ quan quản lý Thuế, Hải quan thực hiện rất nghiêm túc các kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.  

Quy định hiện nay, cơ chế doanh nghiệp (DN) phải tự tính, tự khai tự nộp, quản lý rủi ro. Hàng năm cơ quan thuế kiểm tra 18-20% số lượng DN. Trên cơ sở phân tích tiêu chí rủi ro để lập kế hoạch tranh tra, kiểm tra.

“Qua thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã xử lý 55.000 tỷ đồng, thu ngân sách 16.000 tỷ, xử lý giảm lỗ 37.000 tỷ đồng. Quá trình triển khai cơ quan thuế chấp hành nghiêm túc, báo cho người nộp thuế nộp thêm, nhưng người nộp thuế thấy chưa thoả đáng nên kiện lên cơ quan thuế, Bộ Tài chính… Nếu không chấp hành thì đưa ra toà", ông Dũng cho biết.

“Chúng tôi đề nghị ở đây, ai kết luận thì người đó phải giải trình trước toà. Vấn đề này chúng tôi tiếp tục rà soát, tiếp thu, làm sao đảm bảo đúng quy định Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Thanh tra, Kiểm toán…”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói

ảnh 2

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tranh luận lvới nội dung Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc (Đoàn ĐBQH Nghệ An) nhắc lại nội dung: Bộ trưởng có nói kiểm toán thực hiện đối chiếu sai nên các đối tượng nộp thuế kiện, liên luỵ đến cơ quan thuế.

“Tôi làm Tổng Kiểm toán gần 3 năm và chưa có trường hợp nào từ kết luận của Kiểm toán Nhà nước để liên luỵ đến cơ quan thuế. Việc cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu là hết sức lớn”, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định.

ĐB Hồ Đức Phớc viện dẫn: “Các DN ngoài quốc doanh hai năm vừa rồi thất thu thuế 94% so với số đối chiếu. Kiểm tra dữ liệu về rủi ro thì chính việc chọn rủi ro không chính xác nên nhiều DN sau khi nằm trong dạng rủi ro không thu được thêm thuế, có nghĩa chọn rủi ro không chính xác”.

“Riêng kiểm toán hoàn thuế VAT năm 2017 là hơn 1.496 tỷ, vừa rồi kiểm toán việc ưu đãi đầu tư tại khu chế xuất ở TP.HCM, những khoản kiểm toán xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách thu hút đầu tư thì bỏ ra, nhưng kiến nghị truy thu 1.749,5 tỷ đồng. Cuộc kiểm toán ở TP.HCM truy thu 2.959 tỷ đồng trong đợt này”, ông Phớc thông tin thêm.

Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định: “Chúng tôi muốn nói, Kiểm toán nỗ lực hết sức mình khi được Quốc hội giao kiểm toán về thuế, hoạt động của cơ quan thuế, không chỉ chi tiêu công, tài sản công mà kể cả hoạt động của cơ quan thuế trong vấn đề thu thuế. Chúng tôi chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Đụng vào DN nào thì cũng dãy dụa, còn phạt hay không do cơ quan thuế quết định chứ chúng tôi không được quyết định”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top