Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

0 Quang Trường
ANTĐ Chiều 17-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức Họp báo thông tin về kết quả Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (người phát ngôn của Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp.

Thông tin về kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2012, ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết. Trong quá trình tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Bộ Tư pháp đã kịp thời chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ xây dựng các văn bản liên quan đến triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp. 

Trả lời các câu hỏi của phóng viên xoay quanh những sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 1992 trong thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên khẳng định, sau gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, các văn bản luật và dưới luật thể chế hoá các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp năm 1992 cũng được phát triển một bước theo hướng ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền và tự do dân chủ cơ bản của công dân.

Tuy nhiên, các quy định về con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992 đang bộc lộ những bất cập nhất định, đòi hỏi cần được nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc để đề xuất sửa đổi, bổ sung vừa bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam, vừa bảo đảm được xu thế hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực. Vì vậy, định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top