Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi toàn quốc

0 Hà Linh
ANTD.VN - Tổng cục thống kê cho biết, từ tháng 3 đến tháng 7-2017, Tổng cục Thống kê chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

ảnh 1

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ thực hiện trên phạm vi toàn quốc

Theo đó, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện đối với các loại đơn vị điều tra thuộc tất cả các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế từ ngành A-U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007), nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp; 

Tính toán đầy đủ về phạm vi của các chỉ tiêu thống kê chính thức thuộc các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

Đồng thời, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin, là: thông tin chung về cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; và thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3 đến tháng 5-2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp.

Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7-2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.

Đây là lần thứ 5 ngành thống kê thực hiện tổng điều tra kinh tế. Các cuộc trước thực hiện vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12-2017.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top