Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

0 Thanh Hoàn
ANTĐ Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH-ĐT sẽ tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên phạm vi cả nước, nhằm nắm thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, gồm: 
thông tin chung về cơ sở kinh tế, lao động của các cơ sở, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài sản… Thời gian tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp từ ngày 1-4-2012 đến 31-5-2012; các đơn vị khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo từ 1-7-2012 đến 30-7-2012. Các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top