Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc với một số Đảng bộ tỉnh

0 (Theo TTXVN)
(ANTĐ) - Thực hiện Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015, trong các ngày 2, 4 và 5-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí: Phạm Gia Khiêm - Ủy viên Bộ Chính trị và Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc với một số Đảng bộ tỉnh

(ANTĐ) - Thực hiện Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015, trong các ngày 2, 4 và 5-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí: Phạm Gia Khiêm - Ủy viên Bộ Chính trị và Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh.

Sau khi nghe báo cáo của Đảng bộ các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh; phát biểu của các đồng chí Phạm Gia Khiêm và Ngô Văn Dụ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu kết luận các buổi làm việc. Tổng Bí thư nhận xét, quá trình chuẩn bị văn kiện của các Đảng bộ chu đáo, công phu, nghiêm túc, khá toàn diện và có đổi mới.

Về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010 của các Đảng bộ, Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị của các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh. Trong đó nổi bật là đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng được nâng lên, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối đồng bộ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý Đảng bộ các tỉnh một số vấn đề: đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là rất đáng mừng, nhưng chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế, sự chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn còn cao. Công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt xây dựng phẩm chất chính trị, giáo dục đạo đức lối sống cho đảng viên phải tiếp tục được chú trọng trong nhiệm kỳ tới...                         

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top