Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, hội nghị Trung ương 8 đã thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự…

ảnh 1Ông Bùi Trường Giang thông tin tới báo chí về kết quả hội nghị Trung ương 8

Thông tin đến báo chí tại buổi họp báo chiều muộn 6-10, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, trí tuệ, hội nghị Trung ương 8 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản của các văn kiện như: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Thông qua nội dung cơ bản, kết luận về tình hình kinh tế xã hội, Ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019.

Hội nghị cũng đã thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban;

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng Tiểu ban.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top