Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân

0 Theo Báo QĐND
ANTD.VN - Sáng 10-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRỌNG HẢI.
ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
ảnh 3
ảnh 4
ảnh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó, tập trung đột phá thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng, quân sự; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

ảnh 6
Thượng tướng Phan Văn Giang báo cáo kết quả hoạt động quân sựquốc phòng năm 2018 tại hội nghị.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng thời xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; toàn quân đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết, giữ vững niềm tin và uy tín với nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật; chỉ đạo triển khai toàn diện công tác bảo đảm hậu cần, tăng cường quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư và kinh tế quốc phòng; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế được kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời bàn chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019…

ảnh 7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị
ảnh 8
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. 

ảnh 9
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020; năm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh (QPAN) sẽ được triển khai thực hiện sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Để đạt được điều đó trước hết, phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

ảnh 10
ảnh 11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ươngNguyễn Phú Trọng thăm các gian trưng bày tại Hội nghị

Các cấp trong toàn quân phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chủ trương, quan điểm về QPAN, đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng (QS, QP).

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh, thành phố vững chắc; thực hiện tốt chủ trương kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo.

Toàn quân cần làm tốt công tác giáo dục QPAN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng chống phá làm ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Quân đội. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, phải tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tăng thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức quân đội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, hệ trọng và cũng rất nhạy cảm, khi thực hiện sẽ tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của các tổ chức và trạng thái tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân, gắn liền với sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chức năng các cấp phải có quyết tâm chính trị rất cao, phương pháp đúng, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để có kế hoạch, lộ trình và bước đi phù hợp; lường trước những thuận lợi, khó khăn, dự kiến các vấn đề nảy sinh và hướng giải quyết…  

ảnh 12
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, tác động vào nội bộ quân đội. Đặc biệt, phải xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự, coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Toàn quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ của toàn quân lên một bước mới; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch - đầu tư; phát huy hiệu quả của các đoàn kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại, gắn kết tốt giữa công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng và năng lực bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, các cấp trong toàn quân đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chú trọng hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc; chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng, chuẩn bị tốt mọi mặt cho các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đảng bộ quân đội phải tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở, phải xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, tập trung, sâu sát, quyết liệt, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, không ngừng tiến bộ… 

Tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen tưởng Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 trong toàn quân với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Hội nghị cũng đã công bố tờ trình đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ đối với 49 tập thể và Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng đối với 199 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

ảnh 13
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Lương Cường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019 và Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2019; đồng thời nhấn mạnh toàn quân chú trọng tập trung thực hiện 10 nội dung chính.

Trước hết Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tập trung nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thẩm định, giám sát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với QPAN, nhất là các địa bàn chiến lược…

ảnh 14
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trên cơ sở quán triệt thực hiện NQTW6, khóa XII, quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cần chú ý làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong toàn quân; có lộ trình, bước đi phù hợp, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ SSCĐ của Quân đội.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm thực chất, coi trọng huấn luyện thực hành; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực, nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện chính quy, quản lý kỷ luật ở các cấp, bảo đảm an toàn các hoạt động của bộ đội; chú trọng việc xây dựng thành công các đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực, trên cơ sở đó nhân rộng trong toàn quân… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết tốt quan hệ về quốc phòng. Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để tham gia các hoạt động khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020... Toàn quân phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn nữa chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của quân đội và đất nước trong năm 2019.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, có chất lượng. Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Bộ hướng dẫn, triển khai cho các đơn vị xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ và đón chiến sĩ mới... Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 ngày 28-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Bước sang năm mới 2019, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân, dân quân tự vệ cả nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top