Toàn cảnh cuộc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

0 PV (Tổng hợp)
ANTD.VN - Chiều ngày 25-10-2018, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự thảo, Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Có 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này.

ảnh 1

Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những người được bầu

Theo quy định tại điều 18, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, trong số những người giữ chức vụ thuộc diện Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này có hai chức danh vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ không phải lấy phiếu tín nhiệm do theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 85/2014/QH13, Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội. Vì vậy, danh sách được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ là 48 người.

Phiếu tín nhiệm được duy trì 3 mức đánh giá “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” giống như 2 lần lấy phiếu đã tiến hành trong nhiệm kỳ trước.

Đây là lần thứ ba, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (các lần trước vào năm 2013 và 2014).

DANH SÁCH 48 NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

Khối Chủ tịch nước: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khối Quốc hội gồm 18 người:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

7. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

8. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

9. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

10. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

11. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

12. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

13. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

14. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

15. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

16. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

17. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

18. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Khối Chính phủ gồm 26 người:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

10. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

11. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

12. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

13. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

14. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

15. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

18. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

20. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.

21. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

22. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

23. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

24. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

25. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

26. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Khối TANDTC, VKSNDTC và Kiểm toán Nhà nước có 3 người:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

3. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

ảnh 2

Người dân cả nước rất quan tâm tới cuộc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

“Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Theo chương trình kỳ họp, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Lý giải điều này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, UBTVQH đã cân nhắc kỹ lưỡng các phương án và thấy rằng, phương án sắp xếp 2 hoạt động quan trọng này như vậy là hợp lý và sẽ bảo đảm được tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với các thành viên Chính phủ.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm là đối với tất cả các thành viên Chính phủ nhưng chất vấn chỉ một số thành viên Chính phủ có nội dung trong Nghị quyết giám sát chuyên đề và Nghị quyết về chất vấn của Quốc hội.

Mặt khác, chúng ta phải xác định rất rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm là Quốc hội đánh giá mức độ tín nhiệm của người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trên cơ sở thực tế điều hành, quản lý trong suốt thời gian gần 3 năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quốc hội đã yêu cầu người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình gửi đến ĐBQH. Cùng với báo cáo này, trên cơ sở theo dõi, giám sát hoạt động của các thành viên Chính phủ, ý kiến, đánh giá của cử tri và nhân dân… thì ĐBQH sẽ có đủ cơ sở, đủ dữ liệu để đánh giá đúng người, đúng việc, công tâm, khách quan đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã tạo ra những kết quả rất tốt

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII. Quốc hội đã có Nghị quyết số 85/2014/QH13 về vấn đề này.

Thực tế cho thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm đã tạo ra những kết quả rất tốt. Nhiều đồng chí khi lấy phiếu tín nhiệm thì kết quả chưa cao nhưng sau đó đã có những điều chỉnh, rút kinh nghiệm, đổi mới phương thức điều hành, lãnh đạo và tạo ra những chuyển biến rõ rệt đối với ngành, lĩnh vực phụ trách, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, tác dụng của việc lấy phiếu tín nhiệm là rất rõ, vì qua lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu sẽ thấy được thực tế, cá nhân mình, bộ, ngành mình phụ trách đang được ĐBQH, cử tri và nhân dân đánh giá như thế nào và có vấn đề gì phải điều chỉnh, phải thay đổi để đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như mong muốn, đòi hỏi của người dân.

Mặt khác, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng đã có quy định rất rõ ràng. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH đánh giá là “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; có từ 2/3 tổng số ĐBQH trở lên đánh giá là “tín nhiệm thấp” thì UBTVQH trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu có trường hợp nào như vậy thì Quốc hội sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng như quy định của Nghị quyết 85.

ảnh 3

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, tác dụng của việc lấy phiếu tín nhiệm là rất rõ

Kết lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn cụ thể như sau:

Khối Chủ tịch Nước:

1. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Số phiếu tín nhiệm cao 323 (66,66%), tín nhiệm 146 (30,1%), tín nhiệm thấp 6 (1,24%).

Khối Quốc hội:

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Số phiếu tín nhiệm cao 437 (90,1%), tín nhiệm 34 (7,01%), tín nhiệm thấp 4 (0,82%).

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Số phiếu tín nhiệm cao 372 (76,7%), tín nhiệm 91 (18,76%), tín nhiệm thấp 11 (2,27%).

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Số phiếu tín nhiệm cao 374 (77,11%), tín nhiệm 92 (18,97%), tín nhiệm thấp 9 (1,86%).

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Số phiếu tín nhiệm cao 327 (64,42%), tín nhiệm 135 (27,84%), tín nhiệm thấp 13 (2,68%).

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Số phiếu tín nhiệm cao 362 (74,64%), tín nhiệm 102 (21,03%), tín nhiệm thấp 7 (1,44%).

7. Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh: Số phiếu tin nhiệm cao 210 (43,3%), tín nhiệm 232 (47,84%), tín nhiệm thấp 32 (6,6%).

8. Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình: Số phiếu tín nhiệm cao 326 (67,22%), tín nhiệm 146 (30,1%), tín nhiệm thấp 2 (0,41%).

9. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến: Số phiếu tín nhiệm cao 290 (59,79%), tín nhiệm 181 (37,32%), tín nhiệm thấp 3 (0,62%)

10. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường Phan Xuân Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 276 (56,91%), tín nhiệm 176 (36,29%), tín nhiệm thấp 22 (4,54%)

11. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định: Số phiếu tín nhiệm cao 317 (65,36%), tín nhiệm 145 (29,9%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%)

12. Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu: Số phiếu tín nhiệm cao 330 (68,04%), tín nhiệm 139 (28,66%, tín nhiệm thấp 5 (1.03%)

13. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải: Số phiếu tín nhiệm cao 323 (66,6%), tín nhiệm 144 (29,69%), tín nhiệm thấp 7 (1,44%)

14. Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải: Số phiếu tín nhiệm cao 279 (57,53%, tín nhiệm 171 (35,26%), tín nhiệm thấp 25 (5,15%).

15. Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga: Số phiếu tín nhiệm cao 338 (69,69%), tín nhiệm 118 (24,33%), tín nhiệm thấp 19 (3,92%).

16. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Số phiếu tín nhiệm cao 315 (64,95%), tín nhiệm 133 (27,42%), tín nhiệm thấp 26 (5,36%).

17. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Số phiếu tín nhiệm cao 263 (54,23%), tín nhiệm 182 (37,53%), tín nhiệm thấp 29 (5,98%).

18. Trưởng ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý: Số phiếu tín nhiệm cao 341 (70,31%), tín nhiệm 120 (24,74%), tín nhiệm thấp 14 (2,89%).

19. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh Võ Trọng Việt: Số phiếu tín nhiệm cao 286 (58,97%), tín nhiệm 166 (34,23%), tín nhiệm thấp 23 (4,74%).

Khối Chính phủ:

20. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Số phiếu tín nhiệm cao 393 (81,03%), tín nhiệm 68 (14,02%), tín nhiệm thấp 14 (2,89%).

21. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình: Số phiếu tín nhiệm cao 336 (69,28%), tín nhiệm 122 (25,15%), tín nhiệm thấp 15 (3,09%).

22. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Số phiếu tín nhiệm cao 377 (77,73%), tín nhiệm 85 (17,53%), tín nhiệm thấp 10 (2,06%).

23. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Số phiếu tín nhiệm cao 354 (72,99%), tín nhiệm 103 (21,24%), tín nhiệm thấp 17 (3,51%).

24. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Số Phiếu tín nhiệm cao 210 (43,3%), tín nhiệm 212 (43,71%), tín nhiệm thấp 50 (10,31%).

25. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Số phiếu tín nhiệm cao 305 (62.89%), tín nhiệm 140 (28,87%), tín nhiệm thấp 28 (5,77%).

26. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Số phiếu tín nhiệm cao: 341 (70,31%), tín nhiệm 120 (24,74%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%).

27. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Số phiếu tín nhiệm cao 273 (56,29%), tín nhiệm 149 (30,72%), tín nhiệm thấp 51 (10,52%).

28. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh: Số phiếu tín nhiệm cao 169 (34,85%), tín nhiệm 270 (55,67%), tín nhiệm thấp 34 (7,01%).

29. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Số phiếu tín nhiệm cao 226 (46,6%), tín nhiệm 188 (38,76%), tín nhiệm thấp 57 (11,75%).

30. Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: Số phiếu tín nhiệm cao 255 (52,58%), tín nhiệm 203 (41,86%), tín nhiệm thấp 14 (2,89%).

31. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường: Số phiếu tín nhiệm cao 307 (63,3%), tín nhiệm 153 (31,55%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%).

32. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung: Số phiếu tín nhiệm cao 258 (53,2%), tín nhiệm 189 (38,97%), tín nhiệm thấp 25 (5,15%).

33. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 169 (34,4%), tín nhiệm 208 (42,89%), tín nhiệm thấp 97 (20%).

34. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 229 (47,22%), tín nhiệm 195 (40,21%), tín nhiệm thấp 49 (10,1%).

35. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 273 (56,29%), tín nhiệm 175 (36,08%), tín nhiệm thấp 24 (4,95%).

36. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: Số phiếu tín nhiệm cao 159 (32,78%), tín nhiệm 226 (46,6%), tín nhiệm thấp 89 (18,35%).

37. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Số phiếu tín nhiệm cao 197 (40,62%), tín nhiệm 208 (42,89%), tín nhiệm thấp 69 (14,23%).

38. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng: Số phiếu tín nhiệm cao 339 (69,9%), tín nhiệm 122 (25,15%), tín nhiệm thấp 11 (2,27%).

39. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: Số phiếu tín nhiệm cao 304 (62,68%), tín nhiệm 158 (32,58%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%).

40. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Số phiếu tín nhiệm cao 318 (65,57%), tín nhiệm 134 (27,63%), tín nhiệm thấp 22 (4,54%).

41. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ: Số phiếu tín nhiệm cao 140 (28,87%), tín nhiệm 194 (40%), tín nhiệm thấp 137 (28,25%).

42. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Số phiếu tín nhiệm cao 157 (32,37%), tín nhiệm 250 (51,55%), tín nhiệm thấp 64 (13,2%).

43. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: Số phiếu tín nhiệm cao 142 (29,28%), tín nhiệm 221 (45,57%), tín nhiệm thấp 107 (22,06%).

44. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: Số phiếu tín nhiệm cao 148 (30,52%), tín nhiệm 252 (51,96%), tín nhiệm thấp 72 (14,85%).

45. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Số phiếu tín nhiệm cao 224 (46,19%), tín nhiệm 197 (40,62%), tín nhiệm thấp 53 (10,93%).

Khối Toà án Nhân dân Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước:

46. Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình: Số phiếu tín nhiệm cao 286 (58,97%), tín nhiệm 171 (35,26%), tín nhiệm thấp 18 (3,71%).

47. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí: Số phiếu tín nhiệm cao 204 (42,06%), tín nhiệm 229 (47,22%), tín nhiệm thấp 41 (8,45%).

48. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Số phiếu tín nhiệm cao 245 (50,52%), tín nhiệm 194 (40%), tín nhiệm thấp 36 (7,42%).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top