Tỏa sáng đạo đức Hồ Chí Minh

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Hôm qua 23-11, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (CVĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả 4 năm thực hiện. Vinh dự là nơi đầu tiên trong cả nước hưởng ứng CVĐ, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tác dụng căn bản, lâu dài của CVĐ.

Tỏa sáng đạo đức Hồ Chí Minh

(ANTĐ) - Hôm qua 23-11, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (CVĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả 4 năm thực hiện. Vinh dự là nơi đầu tiên trong cả nước hưởng ứng CVĐ, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tác dụng căn bản, lâu dài của CVĐ.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động

Tạo sự chuyển biến sâu sắc

Thực tiễn gần 4 năm thực hiện CVĐ cho thấy tấm gương đạo đức của Bác hết sức cao cả nhưng cũng hết sức bình dị, gần gũi. Tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể là những tấm gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. CVĐ nhằm củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và trong đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố, tăng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cùng phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố giai đoạn 2006-2010.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ thành phố Hà Nội cho rằng: "Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có thể thấy những chuyển biến nổi bật mà thành phố đã đạt được. Bằng các hình thức phong phú, sáng tạo, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp của thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người tích cực hưởng ứng cuộc vận động này. Biến cuộc vận động của Đảng thành cuộc vận động của toàn xã hội".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: "Thông qua việc triển khai cuộc vận động, cũng như qua thực tiễn những chuyển biến từ nhận thức đến việc làm trong Đảng, trong xã hội, mọi người ai cũng thấy việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là hết sức cần thiết và là nhu cầu mang tính tự nguyện, tự giác cho mỗi người".

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo CVĐ của thành phố nhận định, CVĐ đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong đảng viên và nhân dân. Ý thức thực hành tiết kiệm đã trở thành phong trào có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở được đề cao. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí bước đầu được hạn chế. Cán bộ Đảng ủy, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, gần dân hơn, lắng nghe và tăng cường đối thoại với dân, kịp thời giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

CVĐ đã mang lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước và Thủ đô. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội một cách sâu rộng. Qua đó góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Cần tiếp tục gắn với nhiệm vụ cụ thể

Ban chỉ đạo CVĐ của thành phố thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả to lớn, việc thực hiện CVĐ ở Hà Nội trong 4 năm qua còn không ít hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của CVĐ trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm. Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tạo sự thống nhất cao hơn nữa cả về nhận thức và hành động. Quán triệt sâu sắc hơn nữa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và tính chất lâu dài của CVĐ này.

Tại mỗi địa phương đơn vị cần gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ hết sức cụ thể. Phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của thành phố Hà Nội và sắp tới là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Ban chỉ đạo các cấp cần rà soát lại các quy định, hướng dẫn cũng như hoạt động trong thực tế, qua đó rút ra các kinh nghiệm để CVĐ giảm bớt tính hình thức, sự rườm rà, lãng phí về thời gian...

Tham luận tại Hội nghị Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết:

"Cuộc vận động trong CATP đã thực sự trở thành phong trào cách mạng, là phương châm hành động trong rèn luyện tư cách, tác phong, đạo đức, lối sống và phẩm chất chính trị của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô. Đồng thời cuộc vận động còn là động lực, là sức mạnh trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Cuộc vận động cũng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động, tạo tiền đề để Công an Thủ đô xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô".

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top