Tổ chức thành công 100% đại hội phụ nữ cấp cơ sở

0 Huệ Linh
ANTĐ Tính đến hôm qua  14-6, toàn bộ 45 Hội phụ nữ cơ sở đã hoàn thành chương trình đại hội. Với thành công mở màn tại đại hội điểm của Hội phụ nữ Phòng Tham mưu, Đại hội Hội phụ nữ cơ sở CATP Hà Nội đã  đảm bảo đúng quy trình thời gian, mục đích, nhiệm vụ đặt ra.

ảnh 1Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP đến dự và chỉ đạo Đại hội điểm của Hội phụ nữ Phòng Tham mưu 

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội phụ nữ CATP như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá tình hình hội viên, hoạt động của các cấp hội nhiệm kỳ 2011-2016, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, qua đó động viên, biểu dương cán bộ, hội viên, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của phụ nữ CATP; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác hội.

Ngày 28 và 29-3, đại hội điểm của Hội phụ nữ Phòng tham mưu đã được tổ chức đầu tiên. Tại đại hội này, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP đã đến dự và chỉ đạo. Được  Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, đại hội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu và nội dung nhiệm vụ đặt ra. Qua đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP đã có đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo đúng hướng việc triển khai đại hội đối với 44 hội phụ nữ cơ sở còn lại.

Về công tác nhân sự tại các đại hội, việc xây dựng đề án nhân sự BCH khóa mới đảm bảo sát thực theo đúng Điều lệ hội và Hướng dẫn của Đảng ủy CATP cũng như Hội Phụ nữ cấp trên. Kết quả bầu BCH và các chức danh chủ chốt, các chức danh cấp ủy và hội cấp trên cơ sở giới thiệu bầu đều trúng cử. Có 35/45 Hội Phụ nữ cơ sở bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và 10/45 Hội Phụ nữ cơ sở bầu trực tiếp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tại đại hội. Tổng số BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016- 2021 là 165 đồng chí, trong đó có 86 đồng chí tái cử (chiếm 52,12 %).

Tính đến ngày 14-6, Đại hội Hội phụ nữ cơ sở CATP Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đặt ra. Đại hội cũng thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự đổi mới, sáng tạo và tập trung trí tuệ của toàn thể hội viên, thực sự là ngày hội của  phụ nữ.

Đánh giá kết quả công tác tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội khẳng định, Hội phụ nữ cơ sở đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội phụ nữ cấp trên, tập trung chỉ đạo nghiêm túc, sâu sát về nội dung, nhân sự, chương trình đại hội. Các văn bản điều hành, tài liệu đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn và yêu cầu về công tác cán bộ theo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hướng dẫn của hội cấp trên. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về hoạt động của hội, sử dụng công nghệ trong quá trình diễn ra đại hội, giúp công tác bầu cử khoa học, chính xác.

Tuy vậy, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội vẫn còn một số điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm: Việc chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ của một số hội phụ nữ cơ sở còn sơ sài, chưa thể hiện rõ nét đặc thù của đơn vị và hoạt động công tác hội. Một số báo cáo tham luận mới chỉ tập trung báo cáo thành tích, chưa góp ý, đề xuất được nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới. Có đơn vị công tác điều hành đại hội còn lúng túng...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top