Tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

0 Huệ Linh
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 100/QĐ-UBND ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 
Việc làm này nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan, cá nhân ban hành để kịp thời có biện pháp xử lý, đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, qua đó xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản trái pháp luật để kịp thời có biện pháp xử lý.

Cũng trong năm nay, UBND TP sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra văn bản và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tại một số quận huyện như: Thạch Thất, Đông Anh, Phúc Thọ... và tại các Sở: GD&ĐT, Tài chính, Công Thương về việc thực hiện nhiệm vụ giúp UBND TP trong công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản và tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính do Giám đốc Sở ban hành có chứa quy phạm pháp luật. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top