Tính ưu việt của Luật Thi hành án dân sự

0 Quang Hùng
(ANTĐ) - Luật Thi hành án dân sự (THADS) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, thay thế Pháp lệnh THADS trước đây. Nếu nghiên cứu kỹ luật này có thể thấy nhiều điểm ưu việt mang tính đột phá, bỏ qua nhiều thủ tục rườm rà để mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cao nhất cho người dân. Mặt khác, luật cũng đã bổ sung một số quyền năng, trách nhiệm của chấp hành viên cũng như các cơ quan liên quan trong công tác THA.

Tính ưu việt của Luật Thi hành án dân sự

(ANTĐ) - Luật Thi hành án dân sự (THADS) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, thay thế Pháp lệnh THADS trước đây. Nếu nghiên cứu kỹ luật này có thể thấy nhiều điểm ưu việt mang tính đột phá, bỏ qua nhiều thủ tục rườm rà để mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cao nhất cho người dân. Mặt khác, luật cũng đã bổ sung một số quyền năng, trách nhiệm của chấp hành viên cũng như các cơ quan liên quan trong công tác THA.

Cụ thể:

Một vụ cưỡng chế thi hành án dân sự

Luật mới quy định kéo dài thời hiệu yêu cầu THA là 5 năm. Trước đây pháp lệnh quy định chỉ có 3 năm kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực. Nó khắc phục được tình trạng một số người dân chưa hiểu biết về THA đã  bỏ qua quyền lợi của mình do không biết đến thủ tục bắt buộc này. Tiếp đó, luật cũng giảm thời hạn tự nguyện THA.

Pháp lệnh trước đây quy định 30 ngày, nay còn 15 ngày. Nếu không tự nguyện sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Một điểm mới nữa trong Luật THADS có lợi cho người dân, đó là người phải THA được hỗ trợ tiền thuê nhà, phù hợp với giá thuê tại địa phương trong thời hạn một năm. Đây được coi là một quy định có tính nhân văn cao, không để người phải THA vào thế cùng đường khi họ chỉ có một chỗ ở duy nhất nhưng đã dùng nó để THA.

Ngoài ra, để đảm bảo cho các chấp hành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Luật THADS có quy định mới về quyền hạn đối với chấp hành viên, đó là được quyền áp dụng biện pháp bảo đảm và được sử dụng công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ.

Với những quy định có tính ưu việt trên, nhiều người hy vọng rằng, công tác THADS sẽ thu được những kết quả tích cực, khắc phục tình trạng án tồn đọng không được thi hành như nhiều năm qua, đảm bảo hiệu lực của pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của người dân.   

Quang Hùng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top