Tinh giản 22.763 biên chế: Đa số là người về hưu trước tuổi

0 Đông Hưng
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đã thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 với tổng số đối tượng giải quyết là 22.763 người. Trong đó, người hưởng chính sách về hưu trước tuổi chiếm đa số.

ảnh 1

Mỗi năm, các bộ ngành, địa phương phải giảm 1,5% đến 2% biên chế công chức (ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở đề nghị của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 với tổng số đối tượng giải quyết là 22.763 người. Trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể có 944 người; các cơ quan hành chính là: 2.824 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là: 14.791 người; cán bộ, công chức cấp xã là: 4.086 người; doanh nghiệp Nhà nước: 122 người. 

Trong số đó, người hưởng chính sách về hưu trước tuổi chiếm đa số (năm 2015 là 4.737 người; năm 2016: 10.390 người; 6 tháng đầu năm 2017: 4.437 người); tiếp đến là diện hưởng chính sách thôi việc ngay; người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học; người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước…

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, việc thực hiện tinh giản biên chế đã bảo đảm sự ổn định về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kể cả những người trong diện phải tinh giản.

Việc tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, cùng với chính sách hỗ trợ hợp lý đã động viên và tạo điều kiện cho những người tinh giản biên chế sau khi nghỉ việc thoải mái về tư tưởng và có thêm một khoản kinh phí để bảo đảm ổn định cuộc sống.

Dù vậy, Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận, đến nay, vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa phê duyệt Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 và chưa xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương mình từ năm 2015 - 2021 và của từng năm, dẫn đến tình trạng đề xuất giải quyết chính sách tinh giản biên chế không theo quy định (định kỳ 2 lần/năm - 6 tháng/lần).

Nhiều nơi mới chỉ tập trung tinh giản biên chế mà chưa chú trọng cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Với tiến độ và cách làm như hiện nay thì khó có thể thực hiện được mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm, các bộ, ngành, địa phương phải giảm 1,5% đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các đơn vị chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top