Tiết kiệm, chống lãng phí

0 Hồng Tuấn - Ngọc Quý
(ANTĐ) - Ngày13-11, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010 với 83,16% số phiếu tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010:

Tiết kiệm, chống lãng phí

(ANTĐ) - Ngày13-11, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010 với 83,16% số phiếu tán thành.

Vay vốn trồng rừng từ ngân sách chính phủ sẽ được quản lý chặt chẽ

Không bố trí vốn đầu tư cho Tập đoàn, TCTy

Ngay sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010, các vị ĐBQH cùng đồng nhất quan điểm phải thực hành tiết kiệm, tiếp tục cắt giảm các khoản chi tiêu chưa bức thiết, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đối với những công trình trọng điểm, những vùng còn khó khăn. Liên quan đến vấn đề hiệu quả đầu tư, hướng tới các địa bàn còn khó khăn, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá và rà soát các chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Từ việc rà soát nguồn đầu tư cần tập trung đầu tư cho chương trình, đề án có khả năng hoàn thành trong năm 2010, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh vùng miền núi, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

UBTVQH cũng đề nghị các cơ quan của Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trong quá trình thực hiện Chương trình ở các địa phương và khẩn trương xây dựng những nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư cho Chương trình hỗ trợ 62 huyện nghèo, để ban hành trong năm 2010. Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn rõ hơn việc lồng ghép các nguồn lực đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo, nhằm đảm bảo không bị trùng lặp và nâng cao hiệu quả của nguồn lực đầu tư. Với tinh thần tiếp thu ý kiến ĐBQH về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010, UBTVQH đã đề nghị không bố trí vốn đầu tư cho một số Tập đoàn, TCTy Nhà nước và các Tập đoàn nằm trong diện này phải sử dụng từ nguồn lợi nhuận sau thuế để đầu tư.

Cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết nhằm tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí. Trong năm 2010, Chính phủ cần chỉ đạo tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư, qua đó tập trung bố trí vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, mang tính cấp bách, có hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn trả nợ và các dự án chuyển tiếp, có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2010-2011.

Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ không dùng ngân sách Trung ương để bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Do vậy, Chính phủ cần chủ động sắp xếp chi thường xuyên và ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; đồng thời Chính phủ phải chịu trách nhiệm xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai các hành vi vi phạm pháp luật.

Hồng Tuấn - Ngọc Quý

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top