Tiếp tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với nhà thơ Xuân Quỳnh

0 Thanh Xuân
ANTD.VN -Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Tờ trình số 31/T.Tr-HĐGT đề nghị tiếp tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật năm 2016 đối với cố nhà thơ Xuân Quỳnh và Thu Bồn.

Theo đó, tuy còn thiếu giải thưởng theo quy định, nhưng hồ sơ của cố thi sỹ Xuân Quỳnh và Thu Bồn đều đủ điều kiện và có tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Hơn thế, tác phẩm của hai tác giả này được Hội đồng đánh giá có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, có tác dụng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cao cho thanh, thiếu niên; góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy,

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho hai tác giả Xuân Quỳnh và Thu Bồn. Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật sẽ diễn ra ngày 11-3-2017 tại Hà Nội.

Trước đó, thông tin cố thi sỹ Xuân Quỳnh Và Thu Bồn trượt Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2016 đã khiến dư luận khá bất ngờ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top