Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự

0 Minh Đức
ANTD.VN -Chiều 20-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương đã dự phiên họp thường kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương. 

ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương đã thảo luận, thống nhất: Việc triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trước những diễn biến và yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự.

ảnh 2Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp thường kỳ, chiều 20-11

Chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, trật tự và lành mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top