Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho cán bộ tiền khởi nghĩa

0 N.Khánh
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng cho 20 hộ gia đình cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa. 20 hộ gia đình này không ở thuê nhà Nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở theo quy định. Mỗi hộ gia đình thuộc diện kể trên sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng.

Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho cán bộ tiền khởi nghĩa

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng cho 20 hộ gia đình cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa. 20 hộ gia đình này không ở thuê nhà Nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở theo quy định. Mỗi hộ gia đình thuộc diện kể trên sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng.

UBND TP yêu cầu Sở Tài chính tạm ứng từ ngân sách thành phố để có nguồn kịp thời hỗ trợ cho các hộ gia đình. Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm tổ chức hỗ trợ cho các hộ gia đình theo chế độ và thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Như vậy, tới nay, thành phố đã hỗ trợ gần 2.200 đối tượng chính sách cải thiện nhà ở.

N.Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top