Tiếp thu ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XI

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Sáng 18-1, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa X đã trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI. Theo báo cáo, từ chiều 12-1 đến hết ngày 14-1, đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở đoàn và 27 ý kiến ở hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.

Tiếp thu ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XI

(ANTĐ) - Sáng 18-1, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa X đã trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI. Theo báo cáo, từ chiều 12-1 đến hết ngày 14-1, đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở đoàn và 27 ý kiến ở hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.

Hầu hết các ý kiến đồng tình với các văn kiện trình Đại hội và cho rằng, nội dung các văn kiện trình Đại hội XI đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; các văn kiện đã được chuẩn bị công phu; kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và cách thể hiện; đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế tình hình của đất nước và của Đảng... Song, một số ý kiến cho rằng, giữa các văn kiện chưa có sự trùng khớp về một số nội dung, chưa thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sát; một số chủ trương và giải pháp chưa cụ thể, sát thực và tính khả thi cao; chưa tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân...

Liên quan đến chế độ sở hữu, báo cáo cho biết, có ý kiến cho rằng, vấn đề sở hữu đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu quản lý, nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc, chế độ công hữu đất đai chỉ còn với đất quốc phòng, an ninh. Có ý kiến đề nghị nói rõ trong Cương lĩnh về sở hữu đất đai. Đoàn Chủ tịch đề nghị, đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, xã hội, đồng thời ý kiến còn rất khác nhau, chưa đủ cơ sở để kết luận, trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi Luật Đất đai, chưa nên nêu cụ thể trong Cương lĩnh về vấn đề này.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Đại hội cho tiếp thu ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn sắp tới. Đối với một số vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau, xin ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau Đại hội XI.                                                                                                                         

Đại biểu Huỳnh Phong Tranh, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng: Triển khai ngay 3 khâu đột phá

“Đại hội Đảng XI được chuẩn bị rất công phu và đến giờ này đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XI, chúng tôi sẽ căn cứ hoàn cảnh thực tế để tiến hành đổi mới toàn diện theo chủ trương, đường lối, cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng đã được Đại hội thông qua. Chúng tôi rất tâm đắc với 3 khâu đột phá đã nêu trong văn kiện. Trước hết, tỉnh sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng được nhu cầu phát triển. Thứ hai, phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy. Thứ ba, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo có đủ sức lãnh đạo, năng lực và sức chiến đấu để lãnh đạo địa phương trong từng giai đoạn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI”.

Đại biểu Đào Minh Hải, Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình: Đại hội trí tuệ, dân chủ

“Đây là Đại hội trí tuệ và dân chủ. Dân chủ được thể hiện trong việc đóng góp ý kiến của đại biểu vào các văn kiện, trong công tác bầu cử. Các đại biểu hoặc đảng viên được tự ứng cử, rồi đề cử của các đoàn đều được tôn trọng. Số dư trong bầu cử cũng rất cao. Trình tự bầu cử đúng với Điều lệ Đảng và đúng như Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Cũng như mỗi người dân Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào các Ủy viên BCH Trung ương khóa XI trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành nhằm phát triển kinh tế - xã hội đất nước lên một tầm cao mới”.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top