Tiến độ xây dựng cụm, điểm công nghiệp quá chậm

0 Phương Minh
(ANTĐ) - Theo Sở Công thương, đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 106/226 cụm và điểm công nghiệp đã triển khai xây dựng, trong đó có 19 cụm công nghiệp và 22 điểm công nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng.

Tiến độ xây dựng cụm, điểm công nghiệp quá chậm

(ANTĐ) - Theo Sở Công thương, đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 106/226 cụm và điểm công nghiệp đã triển khai xây dựng, trong đó có 19 cụm công nghiệp và 22 điểm công nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng.

Nhưng, nhìn chung tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở cụm, điểm công nghiệp rất chậm. Tính trung bình thời gian triển khai xây dựng cụm công nghiệp từ 3 - 5 năm và điểm công nghiệp là 2 - 3 năm. Đặc biệt, phần lớn các cụm, điểm công nghiệp chưa hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo nội dung quy hoach chi tiết và dự án đầu tư phê duyệt, nên việc  đưa các cụm, điểm công nghiệp vào hoạt động gặp không ít khó khăn.

Điểm công nghiệp làng nghề Triều Khúc nhiều năm vẫn chưa đưa vào hoạt động được vì thiếu điện, nước. 

Từ lâu, thành phố đã có quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, nhưng vẫn còn 120 cụm, điểm công nghiệp làng nghề vẫn chưa được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, một số địa phương như Hà Đông, Mỹ Đức và Ứng Hòa... mặc dù còn thiếu tiềm năng, hoặc không phù hợp với việc phát triển các cụm, điểm công nghiệp, nhưng vẫn phát triển cụm, điểm công nghiệp làng nghề, nên chất lượng quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp ở đây chưa cao…

Phương Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top