Tiến bộ của phụ nữ cũng là tiến bộ của dân tộc

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - “Phải đề cao vai trò của phụ nữ (PN), vì sự tiến bộ của PN cũng là vì sự tiến bộ của dân tộc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra” - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước (QLNN). Hội nghị do Bộ Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 20-11, tại Hà Nội.

Tiến bộ của phụ nữ cũng là tiến bộ của dân tộc

(ANTĐ) - “Phải đề cao vai trò của phụ nữ (PN), vì sự tiến bộ của PN cũng là vì sự tiến bộ của dân tộc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra” - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước (QLNN). Hội nghị do Bộ Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 20-11, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng cho rằng: Hoạt động của Chính phủ, cơ quan quản lý hành chính các cấp, của Trung ương Hội và các cấp Hội PN phải đảm bảo quyền và lợi ích của người PN, phải tiếp tục quán triệt tinh thần đề cao vai trò vị trí của PN. Việc tổ chức thực hiện phải làm chặt chẽ hơn để nâng dần tỷ lệ PN tham gia cấp ủy, chính quyền và tổ chức vận động để PN tiến bộ hơn. Muốn vậy, hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước, các cấp Hội Phụ nữ phải quan tâm đào tạo giúp chị em nâng cao trình độ, năng lực, phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao hiệu quả tích cực của việc quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước. Các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế trong việc tổ chức thực hiện Nghị định: việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt còn mang tính hình thức; công tác phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền và các cấp Hội PN còn chưa rõ trách nhiệm, thiếu đồng bộ; phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Nghị định còn hẹp, chưa phát huy được đầy đủ việc tham gia của Hội PN các cấp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top