Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

0 Minh Hoàng
(ANTĐ) - Sáng 18-9, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng chí Phùng Hữu Phú - ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung chủ yếu các Nghị quyết này.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

(ANTĐ) - Sáng 18-9, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng chí Phùng Hữu Phú - ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung chủ yếu các Nghị quyết này.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ của Hội nghị này là quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 5 để có sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Sau hội nghị này, cán bộ chủ chốt các cấp cần tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch của Thành ủy và các Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quá trình triển khai nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình; tăng cường kiểm tra thực hiện, thường xuyên báo cáo cấp trên…

Hôm nay 19-9, các đại biểu sẽ thảo luận về các Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện nghị quyết.

Minh Hoàng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top