Thường vụ Quốc hội xem xét Luật Đất đai (sửa đổi)

0 Chính Trung
ANTĐ Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo, dự án luật. 
Theo đó, chuẩn bị cho phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 19-9, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với đó, dự án Luật Hộ tịch sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình. Ngoài ra, Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Thủ đô và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ TN-MT chuẩn bị, trình. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình Dự án Luật Việc làm. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top