Thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống

0 MH
ANTD.VN - Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 (khai mạc sáng nay 15-1), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống.

ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

Năm 2017, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

ảnh 3Toàn cảnh phiên làm việc buổi sáng 15-1, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Quân đội nhân dân, của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm vừa qua sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm đúng thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác năm 2017; quán triệt, triển khai các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng CAND năm 2018 và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018...

Tại phiên làm việc buổi sáng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017.

ảnh 4Thượng tướng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam thông tin những kết quả nổi bật trong năm công tác 2017 của toàn lực lượng CAND

Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ: Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm ANTT của đất nước cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và áp lực lớn hơn so với năm 2016.

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Đảng ủy Công an trung ương đã xác định công tác Công an năm 2018 phải đạt được mục tiêu cụ thể sau: Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì dân phục vụ...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành”; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2018 là: "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top