Thua lỗ 2 năm liên tiếp, lãnh đạo bị miễn nhiệm

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty Nhà nước.

Thua lỗ 2 năm liên tiếp, lãnh đạo bị miễn nhiệm

(ANTĐ) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty Nhà nước.

Theo đó, thời hạn bổ nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo là 5 năm. Người được bổ nhiệm lần đầu phải đảm bảo thời gian công tác được đủ 1 nhiệm kỳ (5 năm) tính đến thời điểm tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt.

Ngoài ra, viên chức lãnh đạo có sai phạm chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức nhưng không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức vụ hoặc để công ty thua lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đầu tư 2 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được thì HĐQT xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp trên có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm. 

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top