Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

0 Minh Trí

ANTĐ Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Kiên quyết thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ

Bộ LĐ-TB&XH được Thủ tướng giao tiếp tục nghiên cứu toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

Trước mắt, khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ; hướng dẫn giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Bộ LĐ-TB&XH cũng cần phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.

Bộ Công an điều tra, xử lý, kết luận theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top