Thủ tướng ban hành chính sách về nhà ở cho công nhân

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.

Thủ tướng ban hành chính sách về nhà ở cho công nhân

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.

Theo đó, Nhà nước tạo điều kiện ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (gọi chung là khu công nghiệp).

Việc xây dựng nhà ở cho công nhân phải phù hợp với quy hoạch tổng thế phát triển khu công nghiệp, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đảm bảo đủ các khu chức năng và không gian phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao nhằm tạo môi trường sống văn minh, an ninh trật tự.

Khi lập và duyệt quy hoạch khu công nghiệp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải gắn với quy hoạch phát triển nhà ở cho công nhân. Phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 50% công nhân tại các khu công nghiệp được giải quyết chỗ ở.

Ban quản lý khu công nghiệp địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được giao đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng (Chủ đầu tư cấp I) trên cơ sở điều tra nhu cầu về nhà ở cho công nhân. Sử dụng quỹ đất 20% dành xây dựng nhà ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn để giao cho các chủ đầu tư thuê xây nhà ở cho công nhân nếu quỹ đất đo phù hợp với quy hoạch.

Các chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án; được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng ở mức 0%; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động và được hỗ trợ tín dụng.

Các doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân và các doanh nghiệp thuê nhà cho công nhân ở thì được tính vào chi phí giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp...

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top