Thủ tục hành chính ngày càng gọn nhẹ

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC, các TTHC của quận Tây Hồ ngày càng gọn nhẹ, dễ tiếp cận và thực hiện, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển.

Quận Tây Hồ:

Thủ tục hành chính ngày càng gọn nhẹ

(ANTĐ) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC, các TTHC của quận Tây Hồ ngày càng gọn nhẹ, dễ tiếp cận và thực hiện, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển.

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC tại quận Tây Hồ.

Năm 1998, UBND quận Tây Hồ được chọn để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết  thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình “Một đầu mối”.

Năm 2003, thực hiện Quyết định cơ chế “Một cửa” của UBND TP, quận Tây Hồ đã chỉ đạo các phường từng bước triển khai hiệu quả, quận đã chỉ đạo thành lập bộ phận “Một cửa” và ban hành quy chế thống nhất về thủ tục hồ sơ, trình tự, trách nhiệm, thời gian giải quyết.

Đồng thời, quận ban hành quy chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại quận, phường, niêm yết công khai trên màn hình tại bộ phận “Một cửa”.

Vì vậy, đến năm 2010, cấp quận đã thực hiện được 149 TTHC, cấp phường thực hiện được 110 TTHC và đã chỉ đạo UBND các phường  xây dựng quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Hiện tại, quận Tây Hồ vẫn tiếp tục duy trì làm việc vào ngày thứ bảy tại bộ phận “Một cửa” từ quận đến phường cũng như tại Văn phòng đăng ký đất và nhà để giải quyết các TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quận tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (CCHC) để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, tiết kiệm được thời gian và chi phí hành chính; đảm bảo công việc được giải quyết đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Trong chương trình CCHC (giai đoạn 2011 - 2020), quận Tây Hồ sẽ chuẩn hóa quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo thẩm quyền. Tiếp tục CCHC đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch trong giải quyết các TTHC, làm cho TTHC ngày càng gọn nhẹ, dễ tiếp cận, dễ thực hiện hơn nữa…

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top