Thủ trưởng phải chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30

0 luutuonglam ((Theo chinhphu.vn))
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thành công Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30).

Thủ trưởng phải chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thành công Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30).

Đề án 30 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt tại Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10-1-2007. Đây  là đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) từ nay đến hết năm 2010.

Việc thực hiện thành công đề án này có ý nghĩa chính trị và kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết các công việc của nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Thống kê TTHC theo đúng yêu cầu hướng dẫn

Đề án này được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thống kê TTHC; giai đoạn 2: Rà soát TTHC; giai đoạn 3: Tổ chức thực hiện kiến nghị đơn giản hóa TTHC và công bố công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Internet phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Trong đó giai đoạn thống kê TTHC có vai trò quyết định đối với sự thành công của Đề án.

Để thực hiện tốt Đề án này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thống kê TTHC theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải hoàn thành việc thống kê TTHC trước ngày 1-2-2009; còn đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thời hạn là ngày 1-5-2009.

Gắn việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với việc thực hiện Đề án 30

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo sát sao công tác thống kê TTHC tại Bộ, địa phương mình, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện theo mẫu báo của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ; gắn việc thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với việc thực hiện Đề án 30 tại Bộ, địa phương mình.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, bảo đảm điều kiện làm việc và bố trí ngay cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, ngành, địa phương mình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22-5-2008 và 6279/VPCP-TCCV ngày 23-9-2008.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong tháng 12-2008 có văn bản hướng dẫn các Bộ, địa phương gắn việc thực hiện Đề án 30 với việc xem xét thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ.           

(Theo chinhphu.vn)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top