Thu hẹp khoảng cách

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Trong không khí chộn rộn “năm hết, Tết đến”, sự chênh lệch mức sống, thu nhập của các tầng lớp dân cư, nhất là khoảng cách giàu-nghèo và khoảng cách giữa thành thị và nông thôn càng bộc lộ rõ. Là một đất nước nông nghiệp với gần 70% dân số sống ở nông thôn, sự phát triển nông nghiệp-nông thôn ở nước ta lẽ ra phải đóng góp đáng kể cho cả nền kinh tế. Đời sống của đại bộ phận nông dân phải được coi là “thước đo” thực sự của tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người trên GDP. Tiếc thay, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng ra.

Thu hẹp khoảng cách

(ANTĐ) - Trong không khí chộn rộn “năm hết, Tết đến”, sự chênh lệch mức sống, thu nhập của các tầng lớp dân cư, nhất là khoảng cách giàu-nghèo và khoảng cách giữa thành thị và nông thôn càng bộc lộ rõ. Là một đất nước nông nghiệp với gần 70% dân số sống ở nông thôn, sự phát triển nông nghiệp-nông thôn ở nước ta lẽ ra phải đóng góp đáng kể cho cả nền kinh tế. Đời sống của đại bộ phận nông dân phải được coi là “thước đo” thực sự của tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người trên GDP. Tiếc thay, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng ra.

Để phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn, phải giải quyết được mâu thuẫn chủ yếu hiện nay là khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Muốn thu ngắn khoảng cách này, lẽ thường là phải tiến hành đô thị hóa và công nghiệp hóa nông thôn.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, thời gian qua, nước ta mới chỉ tập trung nguồn lực vào đô thị hóa và công nghiệp hóa thành thị, “bỏ quên” nông thôn. Vậy quy hoạch đô thị hóa và công nghiệp hóa nông thôn là gì? Đó là xây dựng các thị trấn, thị tứ, phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn, xây dựng thị trường nông thôn và giải quyết việc làm cho lao động dư thừa ở nông thôn.

Có một thực tế là, hiện nay có nhiều hộ nông dân ở các làng nghề không làm nghề nông nữa, nhưng không biết ruộng đất của họ biến đi đâu? Quản lý ruộng đất đâu chỉ khư khư giữ lấy đất nông nghiệp mà phải đào tạo nhà nông, tổ chức nông trại, có các chính sách khuyến nông, các giải pháp hỗ trợ như cho nông dân vay vốn đầu tư xây dựng nông trại, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, các cơ sở chế biến nông sản.

Cả nước đang thực hiện thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới chính là giải quyết mối mâu thuẫn giữa thành thị và nông thôn. Nông thôn mới không chỉ mới ngoài vỏ mà phải mới từ trong “ruột”. Không chỉ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội mới: điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… mà phải mới trong đầu óc tư duy sản xuất, làm ăn của nông dân. Hà Nội mới mở rộng địa giới, rộng rãi hơn, nhiều làng nghề truyền thống hơn, song cái cần mở rộng hơn chính là mở rộng tầm nhìn, cách nghĩ, cách làm giàu cho nông dân.

Ở nước Pháp công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn hàng chục thập kỷ nay, Nhà nước thành lập các công ty quản lý ruộng đất và sắp xếp nông thôn. Chúng được hình thành trên cơ sở liên doanh giữa nhà nước và nông dân. Nông dân muốn bán ruộng đất phải thông qua các công ty này, tùy vào nhu cầu thực tế và hợp lý, công ty sẽ bán lại cho từng đối tượng. Ví dụ, nông dân muốn mở rộng ruộng đất theo kiểu “dồn điền đổi thửa” như ở nước ta, hoặc nông dân trẻ đã qua đào tạo muốn lập nông trại, trại chăn nuôi sẽ được ưu tiên.

Ở nước đông dân nhất thế giới-Trung Quốc, Nhà nước xây nhà cao tầng cho nông dân ở trong các thị trấn và thị tứ. Nhà nước có chính sách mua đất thổ cư của nông dân để sử dụng vào nông nghiệp hay công nghiệp. Không có tình trạng đất nông nghiệp bị “thả nổi” muốn mua, muốn bán “vô tư” như ở nước ta. Nông dân được một cục tiền xây nhà, sắm sửa, tiêu phá rồi cuối cùng trắng tay. Có một cách để rút ngắn khoảng cách thành thị-nông thôn, giàu-nghèo là tạo nhiều cơ hội sinh kế cho nông dân.

Mục tiêu của phát triển nông thôn là tăng sinh kế của nông dân. Đa dạng hóa sinh kế là tạo việc làm cho nông dân những lúc nông nhàn, bằng cách đa dạng hóa sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top