Thông tin về chủ trương xây dựng hệ thống tượng đài trên địa bàn TP.Hà Nội

1 P.V

ANTĐ Hà Nội không chủ trương xây dựng nhiều tượng đài; không chạy theo số lượng, bình quân tại các cửa ô và các quận, huyện đều có tượng đài; không chủ trương xây dựng tượng đài quy mô lớn, tốn kém...  

Vừa qua 1 số cơ quan báo chí thông tin Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tư vấn với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội về ý tưởng quy hoạch hệ thống tượng đài Hà Nội. Theo đó: trong vòng 15 năm tới  Hà Nội phải xây mới thêm 35 tượng đài -  trung bình mỗi tượng đài đầu tư khoảng 20 tỷ đồng (trong 5 năm tới xây mới 10 tượng đài)…

Ngày 23/12/2014 tại cuộc giao ban Thông tin báo chí tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thông tin chính thức về việc này:

Hiện nay Thành phố Hà Nội đang tiến hành quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn. Thành phố Hà Nội khẳng định: Đây không phải chủ trương cũng như chỉ đạo của Thành phố. Hà Nội không chủ trương xây dựng nhiều tượng đài; không chạy theo số lượng, bình quân tại các cửa ô và các quận, huyện đều có tượng đài; không chủ trương xây dựng tượng đài quy mô lớn, tốn kém...  

Về ý kiến của báo chí nêu việc xây dựng tượng đài như trên, Thành phố khẳng định đây chỉ là ý kiến tư vấn của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tại cuộc Hội thảo lấy ý kiến lần đầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội. Chất lượng dự thảo quy hoạch này hiện không đáp ứng được yêu cầu.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo: Tiếp thu các ý kiến xây dựng để khắc phục những điểm không phù hợp, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống tượng đài Thành phố Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

bình luận(1 bình luận)

20x20HQ

Việc đính chính là cần thiết vì thông tin về "kế hoạch tượng đài vài chục tỷ" rất phản cảm trong bối cảnh bội chi ngân sách, người dân phải thắt lưng buộc bụng và doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt hiện nay.

Cùng chuyên mục
Top