Thông qua phương án bầu 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

0 Phú Khánh

ANTĐ Chiều 23-1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

 

ảnh 1Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại phiên họp trù bị sáng 20-1
Chiều nay 23-1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội XII sẽ thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Theo phương án đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua để trình đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (tăng 5 ủy viên chính thức và giảm 5 ủy viên dự khuyết so với khóa XI).
Sau đó, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, đúng như phương án Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội. Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Ngày mai 24-1, Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII và danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII do Ban chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị. Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 26-1, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chiều 26-1, 

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 27-1, Đại hội nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết quả bầu cử nêu trên sẽ được báo cáo Đại hội tại phiên bế mạc sáng 28-1-2016.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top