Kỳ họp thứ 10- HĐND TP:

Thông qua Nghị quyết kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm

0 Ngân Tuyền
ANTĐ Tại ngày họp thứ 2 (9-7), Kỳ họp thứ 10 HĐND TP, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014 của TP.
ảnh 1
Tại buổi thảo luận sáng nay 9-7, các đại biểu đã thông qua NQ KT-Xh 6 tháng cuối năm 2014 (ảnh: Phú Khánh)


Buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn TP. Hầu hết các đại biểu tham gia thảo luận đều nhất trí với báo cáo cũng như các biện pháp đã đề ra từ đầu năm 2014 của UBND TP.

Từ nay đến cuối năm, các đại biểu đều cho rằng, để thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, cần các nhóm giải pháp cũng như tinh thần quyết liệt chỉ đạo từ UBND TP cùng các Sở, ngành, địa phương.

Sau thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014.

Theo đó, HĐND TP nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2014, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô cần phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cả năm, trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và đậm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Về việc hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, NQ tập trung vào 7 nhóm giải pháp: Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI. Xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp Hà Nội. Hoàn thành quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp. Xem xét điều chỉnh giảm giá thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành; Tiếp tục hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho; Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; Thực hiện tốt các chính sách tài khóa, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách để đảm bảo cân đối theo kế hoạch, đồng thời kiểm soát chi, tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản trên địa bàn. Đẩy mạnh đấu giá đất để huy động vốn cho phát triển. Cung cấp thông tin, dự báo kịp thời về thị trường; chú trọng đa dạng hóa, mở rộng thị trường mới, tiềm năng. Triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với diễn biến bất lợi do tình hình phức tạp trên biển Đông.

Nghị quyết kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm cũng đưa ra một số biện pháp thu ngân sách, đẩy mạnh đầu tư. Như, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế. Thực hiện huy động trái phiếu Thủ đô (3.000 tỷ đồng trong quý III) để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; xác định các công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2015, các dự án thực hiện vốn ODA theo hiệp định đã ký kết để tập trung nguồn lực, chỉ đạo đẩy mạnh GPMB trong năm 2014 đảm bảo tiến độ đề ra; Đẩy mạnh đấu giá đất. Ban hành một số chính sách khuyến khích huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; Ban hành và thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Để thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, NQ kinh tế, xã hội đưa ra, mỗi quận, huyện lựa chọn 2-3 tuyến đường/phố để tập trung củng cố và xây dựng thành các tuyến văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top