Thông qua 5 dự thảo Luật

0 Huyền Trang
(ANTĐ) - Trong ngày 20-11, 5 dự thảo luật được Quốc hội bỏ phiếu thông qua gồm: Luật Đặc xá, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Hóa chất.

Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XII:

Thông qua 5 dự thảo Luật

(ANTĐ) - Trong ngày 20-11, 5 dự thảo luật được Quốc hội bỏ phiếu thông qua gồm: Luật Đặc xá, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Hóa chất.

* Luật đặc xá: 88,64% phiếu

* Luật Tương trợ tư pháp: 88,03% phiếu

* Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thấp thỏm mức phiếu thông qua

* Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: 88,94% phiếu

* Luật Hóa chất: 89,25% phiếu

Luật đặc xá: 88,64% phiếu

Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba đọc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đặc xá
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Đặc xá đã được chỉnh lý, chuyển điều 21 quy định về Hội đồng tư vấn đặc xá sang chương IV là chương quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. Chương III dự thảo Luật được sửa lại thành “Đặc xá trong trường hợp đặc biệt”. Về phạm vi điều chỉnh (điều 1),  điều này đã được chỉnh lý lại như sau: “Luật này quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá”. Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể hơn về đối tượng áp dụng là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

Với 437/446 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 88,64%, dự thảo Luật Đặc xá được Quốc hội thông qua và Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2008.

Luật Tương trợ tư pháp: 88,03% phiếu

Đa số ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ về tên gọi “Luật Tương trợ tư pháp” cũng như phạm vi điều chỉnh gồm cả 4 lĩnh vực: dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù.

Nhiều ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật là không quy định một cơ quan làm đầu mối tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, mà quy định việc tiếp nhận và chuyển hồ sơ, tài liệu trực tiếp cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để tránh rườm rà, chồng chéo về quy trình, thủ tục. Về triệu tập và bảo vệ người làm chứng, người giám định, có 6 nội dung được ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ như nội dung dự thảo. 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tương trợ tư pháp với 434/439 đại biểu tán thành, đạt 88,03%. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008.

Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thấp thỏm mức phiếu thông qua

Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Về tên gọi của Luật, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với tên gọi là Luật Thuế thu nhập cá nhân. Về tính khả thi của Luật, bên cạnh việc nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật, một số đại biểu còn băn khoăn do cần có nhiều thời gian để ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật; việc thanh toán bằng tiền mặt ở nước ta còn phổ biến, chưa quản lý hết thu nhập sẽ tạo nên sự không bình đẳng giữa những người nộp thuế; phải tăng thêm biên chế cho cơ quan thuế... ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, những băn khoăn này là xác đáng và cần được lưu ý trong suốt quá trình triển khai thực hiện Luật.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ 79,11%. Trước đó, khi biểu quyết thông qua 11/35 điều chỉnh lý trong dự thảo Luật, có một số điều đạt số phiếu bình chọn khiến không ít người lo ngại về khả năng thông qua của dự thảo Luật này.

Điển hình là điều 19 về giảm trừ gia cảnh, trên tổng số 89,25 số phiếu, chỉ có 64,91 phiếu tán thành, có tới 115 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2009, việc kê khai, quyết toán thuế sẽ được thực hiện vào quý I-2010.

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: 88,94% phiếu

Dự thảo Luật được Quốc hội thông qua với 88,94% số phiếu tán thành. Trong đó, có khá nhiều điều khoản được bổ sung và chỉnh sửa. Điều 1 của dự thảo Luật được chỉnh sửa để quy định về “quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Điều 7 cũng được ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu và thể hiện lại nội dung về giải thưởng đối với sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, đồng thời quy định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm về việc đặt giải thưởng và quản lý hoạt động này.

Luật Hóa chất: 89,25% phiếu

Đa số ý kiến tán thành tên gọi của Luật là Luật Hóa chất. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật được chỉnh sửa chút ít theo ý kiến đại biểu. Điều 5 và 7 của dự thảo được chỉnh sửa theo hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động hóa chất nói chung vì đây là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ đối với con người và môi trường.

Bên cạnh đó còn có các điều 15, 16, 17, 18 cũng được điều chỉnh nhằm quy định hợp lý, cụ thể hơn về nội dung, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh hóa chất nguy hiểm.  Theo dự kiến, Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.

Huyền Trang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top