Thống nhất phương án tổ chức Hội thảo khoa học về trách nhiệm nêu gương trong Công an nhân dân

0 Hạ Như
ANTD.VN - Chiều 21-5, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng - Phó Giáo sư - Tiến sỹ (PGS.TS) Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tiến sỹ Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” đã họp thảo luận thông qua công tác tổ chức.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng - Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an đã báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”. Theo đó, thực hiện kế hoạch số 179 về việc Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã thông qua chủ đề hội thảo, thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức hội thảo, lãnh đạo chủ trì, thành phần tham dự, đơn vị chủ trì và kinh phí thực hiện.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng,  PGS - TS Nguyễn Văn Thành, các đại biểu đã thảo luận, thông qua thành phần hội đồng thẩm định, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 và chất lượng nội dung các bài tham luận hội thảo.

ảnh 1

Thượng tướng  - PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì cuộc họp

Ban tổ chức cũng đã thông qua nội dung triển khai cuộc họp báo trước khi diễn ra hội thảo. Hội thảo được dự kiến tổ chức vào thời điểm cuối tháng 7-2020.

Thượng tướng, PGS - TS Nguyễn Văn Thành đề nghị các đơn vị tổ chức cần đẩy nhanh tiến độ các bài viết tham gia hội thảo và chủ động, linh hoạt trong liên hệ với các nhà khoa học. Đối với lực lượng Công an nhân dân, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia vào hội thảo khoa học. 

ảnh 2

Thiếu tướng - Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử công an báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức hội thảo 

Về phần tham luận, Thượng tướng, PGS - TS Nguyễn Văn Thành nêu ý kiến các thảo luận nên ngắn gọn theo thời gian quy định và gửi trước tham luận cho Ban tổ chức để tránh trùng lặp về nội dung và phù hợp với tiêu chí hội thảo đề ra.

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng, PGS - TS Nguyễn Văn Thành yêu cầu đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể về nội dung, điều kiện đảm bảo, trách nhiệm tổ chức của từng đơn vị; thời gian hoàn thành. Quá trình thực hiện cần xây dựng cơ chế báo cáo; chú ý nội dung, thành phần dự hội thảo.

“Toàn bộ nội dung thảo luận trong cuộc họp hôm nay, Ban tổ chức cần tiếp thu hoàn chỉnh thành văn bản để báo cáo Đại tướng  GS - TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để đồng chí Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo thực hiện” - Thượng tướng, PGS - TS Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top