Thi ý tưởng bảo vệ sông Tô Lịch

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Hôm nay, 9-3, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội sẽ tổ chức phát động cuộc thi “Cộng đồng liên kết bảo vệ môi trường sông Tô Lịch”. Cuộc thi sẽ đề xuất các đề án cộng đồng tham gia cải thiện môi trường sông Tô Lịch và thi ảnh, sưu tầm ảnh về chủ đề môi trường sông Tô Lịch.

Thi ý tưởng bảo vệ sông Tô Lịch

(ANTĐ) - Hôm nay, 9-3, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội sẽ tổ chức phát động cuộc thi “Cộng đồng liên kết bảo vệ môi trường sông Tô Lịch”. Cuộc thi sẽ đề xuất các đề án cộng đồng tham gia cải thiện môi trường sông Tô Lịch và thi ảnh, sưu tầm ảnh về chủ đề môi trường sông Tô Lịch.

Ý tưởng dự án có dự trù kinh phí nằm trong phạm vi tài trợ. Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, vận động và khuyến khích sáng kiến từ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường nước sông Tô Lịch và góp phần cải thiện chất lượng môi trường các sông, hồ bị ô nhiễm nói chung ở thành phố Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày  9-3 đến 17h ngày 9-6-2010.  Kết quả cuộc thi được công bố vào 26-6-2010.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top